אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה - סוכן ביטוח

ביטוח זה מעניק כיסוי מפני הדבר ממנו חושש כל מפרנס משפחה – אי יכולת ההשתכרות והפרנסה – לנו ולמשפחתנו, במקרים של מחלה, תאונה או פציעה.

ביטוח אובדן כושר עבודה נותן למבוטח רשת הגנה בדמות תשלום חודשי במקרה בו יאבד את כושר ההשתכרות, זמנית או באופן קבוע. סכום התשלום נקבע לפי משכורת (עבור שכירים), דיווחי הכנסה של עובד עצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה וכדומה.

במקרים מסוימים כדאי ואף נדרש לרכוש אותו בנפרד מביטוחים קיימים.