ביטוח בריאות

ביטוח בריאות - סוכן ביטוחביטוח בריאות מורכב מכיסויים רבים ויש לבצע התאמה אישית בהתאם לצורכי המבוטח.

סוגי ביטוחי בריאות

 • תרופות שלא בסל
  מכסה עלות טיפול תרופתי שאינו כלול בסל הבריאות, מכסה גם בדיקות התאמה גנטית לטיפול תרופתי. לאחר תביעה סכום הביטוח מתחדש אחת לכמה שנים.
 • ביטוח השתלות
  מכסה עלות איתור והשתלת איבר בכל העולם.
 • ביטוח מחלות קשות
  ביטוח זה קיים בשתי גרסאות, מומלץ לשלב בינהם ע”מ להוזיל את המחיר.
  – ביטוח המשלם פיצוי רק במקרה של גילוי סרטן
  – ביטוח המשלם פיצוי בעת גילוי מחלה או קרות ארוע רפואי מתוך רשימה של מעל 30 ארועים שונים או מחלות שונות.
  הפרמיה נקבעת עפ”י גיל, מצ”ב רפואי ועישון.
 • ניתוחים בארץ או בחו”ל
  ביטוח זה מכסה עלות שכר מנתח + עלות חדר ניתוח במידה והמבוטח בחר לעשות ניתוח פרטי ולא במערכת הציבורית.
  בפוליסות מלפני 2.2016 ניתן לעשות ניתוח במערכת הציבורית ולקבל פיצוי כספי
  בפוליסות אחרי 2.2016 כאשר המבוטח בוחר לעשות ניתוח פרטי עליו לבחור אם לעשות זאת על חשבון קופת חולים או הפוליסה ולא ניתן פיצוי עבור ניתוחים שבוצעו במערכת הציבורית.
 • אמבולטורי
  נספח לפוליסה המכסה ייעוצים ובדיקות שלא בעת ניתוח. התנאים וסכומי הביטוח משתנים מחברה לחברה.
 • מחליפי ניתוח
  היה וקיים טיפול לא פולשני שיכול להחליף ניתוח, ביטוח זה בא לכסות עלויות של טיפול זה.

ניתן להוסיף כיסויים נוספים כגון : איבחון מהיר, רפואה משלימה, ייעוצים טלפוניים וכו’.