ביטוח חיים – ריסק

ביטוח חיים - ריסק - סוכן ביטוח

ביטוח המיועד לפצות את נתמכי המבוטח במקרה מוות חס וחלילה.

ניתן לרכוש את הכיסוי או כפיצוי חד פעמי או כקצבה חודשית כתחליף להכנסה שוטפת (הכנסה למשפחה).

המחיר נקבע ממספר פרמטרים :

גיל

מין

עיסוק ומקצוע

מצב רפואי

מעשן/לא מעשן

המחיר משתנה מידי שנה בהתאם לגיל המבוטח.