ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא הוא בעצם שני ביטוחים שונים המשמשים כביטחון להלוואה כלפי הגוף המלווה.

ברגע שהיתרה לסילוק יורדת מתחת ל – 30,000 ש"ח עפ"י חוק ניתן לבטל את הביטוחים.

  • ביטוח למקרה מוות בלבד, סכום הביטוח נקבע מגובה המשכנתא ומשתנה בהתאם למסלול המשכנתא. סכום הביטוח משעובד לטובת הבנק המלווה. במקרה של מוות, סכום הביטוח (עד לגובה יתרת המשכנתא) מועבר לבנק.
  • ביטוח מבנה משכנתא , מכסה נזק למבנה כתוצאה מאש , רעידת אדמה, נזקי טבע ונזקי צנרת. ניתן ורצוי להוסיף כיסוי לנזקי צד ג'

סכום הביטוח נקבע ע"י שמאי הבנק לפני לקחית ההלואה, רצוי להתאימו למחירי השוק אחת לכמה שנים. הפוליסה משועבדת לבנק.