ביטוח עסק

ביטוח עסק סוכן ביטוח

ביטוח עסק הוא בעצם תפירת חליפה אישית המותאמת לאופי הפעילות, גודל העסק.

כל עסק ולא משנה באיזה תחום חשוף בתחומי הרכוש, צד ג’ וחבות מעבידים.

בנוסף עסקים חשופים בתחומי אחריות מקצועית, מוצר בהתאם לעיסוק

כמו כן בעסקים מסויימים נדרשים כיסויים נוספים

בעת התאמת הביטוח לעסק ניקח בחשבון פרמטרים כגון:

בעלות על מבנה העסק (שכירות/בעלות) ותנאים בחוזי השכירות

אופי העסקת עובדים (שכירים / קבלני משנה) לעיתים נדרש כיסוי גם לתביעות שיבוב של ביטוח לאומי.

סוג השירות שהעסק נותן ללקוחותיו, האם מוכר מוצרים או נותן שירותים?

האם המוצר שנמכר מורכב בעסק או מגיע מהמפעל שלם?

האם העסק הוא יבואן או יצרן ?

האם העסק הוא חלק משרשרת שיווק ?

איזה חשיפה לתביעות נזיקין נובעת כתוצאה מהפעילות העסקית?

שיטות ודרכי הפצת הסחורה

תקופת שיקום ותפיסת נתח שוק מחדש אחרי ארוע ביטוחי

צריך לשלב אחד או יותר מרכיבי הביטוח השונים, דוגמת ביטוחי רכוש, ביטוחי חבויות, ביטוחים הנדסיים, תאונות אישיות ועוד, כך שנוכל להתאים את הכיסויים בדיוק לצורכי העסק שלך.