ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיוני סוכן ביטוח

ביטוח פנסיוני מורכב ממס’ כלים שנועדו להבטיח לאדם העובד שלושה מצבים של פגיעה ביכולתו להתפרנס מעבודתו:

  • נכות – כושר העבודה נפגע באופן חלקי / מלא
  • זקנה – העובד יצא ממעגל העבודה
  • מוות – השאירים נותרו ללא מפרנס ראשי/משני במשפחה

ניתן לרכוש ביטוח פנסיוני באמצעות:

  • ביטוח מנהלים

ביטוח הפנסיוני של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים, מיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד.

הביטוח משלב תוכנית חסכון לגיל פרישה,כיסוי ביטוחי למקרה מוות, אובדן כושר עבודה.

  • קרן פנסיה

תוכנית חסכון לגיל פרישה הכוללת כיסוי למקרה מוות ולמקרה אובדן כושר עבודה.

הקרן משלמת לזכאים קצבאות חודשיות בלבד (זקנה, נכות או שאירים).

זכויות העמיתים מוגדרות בתקנון אחיד.

  • קופת גמל

תוכנית חסכון ללא כיסויים ביטוחיים, פתרון רצוי למי שלא עובר הצהרת בריאות ולא יכול לרכוש כיסויים ביטוחיים, בדר”כ דמי הניהול נמוכים יותר.