קרן השתלמות

קרן השתלמות סוכן ביטוח

קרן השתלמות היא תכנית חסכון לשכירים ולעצמאיים אשר יתרונה העיקרי הוא הפטור ממס על הקרן ועל רווחיה.

ייחודה של קרן ההשתלמות בכך שניתן למשוך ממנה כספים אחרי תקופה קצרה יחסית של 6 שנים לכל צורך ולכל שימוש.

ניתן להמשיך את החיסכון גם לאחר תקופת שש השנים ויתרונות הקרן נשמרים.

ניתן להעביר כספים שנצברו בקרן ההשתלמות לתכניות פנסיה לגיל הפרישה