מחירון שרות לקוחות

  • שעת עבודה: 270 ש”ח
  • מידעים מהמסלקה הפנסיונית: 150 ש”ח
  • פדיון פוליסה ללא מס: 200 ש”ח
  • פדיון פוליסה עם קצבה: 500 ש”ח
  • טיפול בהלוואה: 300 ש”ח
  • אישורי מס: 100 ש”ח
  • אישור עבר ביטוחי: 50 ש”ח
  • טיפול בתביעה צד ג’ (עד 3 שעות עבודה ): 810 ש”ח

המחירים לא כוללים מע”מ