מספרי חירום

שרותי דרך וגרירה:

דרכים : *2008 / 03-5761205
שלמה סיקס : *6448
שגריר : *8888 / 03-5578888

שמשות:

דרכים : *2008
אוטוגלס : 03-6507777 / 1-800-404-505
אילן זגגות רכב : *6620
שלמה סיקס : *6448

מיגון:

פוינטר : *9444
איתוראן : 03-6533515
סייפקאר : 077-4015200

תיקון נזקי צנרת – שרברב הסדר:

מוקד מגדל : 03-5688523
מוקד מנורה : *9042 / 072-2707779
מוקד הפניקס : *5070 (מטופל ע”י חברת נת”ב)
מילגם : *5041
נץ : *9746