קופת גמל

קופת גמל סוכן ביטוח

קופת גמל זוהי תכנית חסכון לטווח בינוני או ארוך המיועדת לשמש אותך בתקופת הפנסיה.

הרווחים הנצברים בקופת הגמל פטורים ממס בהתאם למדיניות הקרן.

המשקיע בקופת הגמל נקרא בשפה המקצועית “עמית”.

קיימת גמישות בגובה ההפקדות, ניתן להפסיק הפקדות בכל זמן ללא קנסות.

ניתן לעבור מקופת גמל אחת לשניה מבלי לוותר על הזכויות.

קופת הגמל אינה מעבירה קצבה חודשית לפנסיה ולכן ניתן להעביר את הכספים לקרנות פנסיה.

קופות הגמל אינן אחידות, לא במדיניות ההשקעה ולא בתשואות שלהן