תאונות אישיות

ביטוח הבא לפצות מבוטח בעקבות פגיעה בתאונה כלשהי

תאונה מוגדרת כארוע אלים ובלתי צפוי.

קיימים שני סוגי ביטוח תאונות אישיות

  1. מפצה בעקבות נכות ומוות מתאונה (ניתן להרחיב גם ממחלה), נמכר בדרך כלל כהרחבה לביטוח עסק, מאחר ומוכר ע"י מס הכנסה כהוצאה מוכרת.
  2. מפצה מוות ונכות מתאונה וגם שברים וכוויות , ניתן להוסיף גם אובדן הכנסה, (פיצוי שבועי / חודשי מוסכם מראש במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה החל מהיום ה – 15). ביטוח זה אינו מוכר כהוצאה מוכרת ע"י מס הכנסה.